Как да станем по-добри рибари

За мечтаещите да хванат повече риба, прочетете нашите съвети за това къде и как да ловите риба.

Риби

Михалцата е рядък представител от рода на Треските риби. Обитава сладководни басейни, но в нашите реки се среща оскъдно. Другото име на Михалица е Налим. Обича студените води с температура не повече от 10 градуса, а в летните месеци е невъзможно да бъде видяна. Поради това сред рибарите е почти непозната риба. Михалицата е придошла от някогашните арктически води и начина й на живот оправдава нуждата от постоянно течаща и богата на кислород вода. Обитава главно ями и места с богата растителност, а дъната на водоемите трябва да са каменисти, твърди и тинести. Среща се в горните течения на реки, води нощен живот, през деня е невъзможно да бъде видяна, а по повърхността на водата никога не се явява. Поради лошото зрение на Михалицата, тя ловува активно само нощем. Напада жертвата от кратки разстояния, разчитайки на обонянието си. Въпреки зрителния недостатък на тази риба, тя различава цветовете, а силни светлини…
Риба Лихнус е от вида попчета. Тя притежава същите качества както на останалите представители. На размери лихнус достига 600 грама и дължина до 40 см. Обитава пясъчни и каменисти места, с много налични миди. По реките е рядък вид. Храна за лихнуса са охлюви, мекотели, миди, барбуни, атерини и хамсии. Много и лесно уловими рибки са, поради лакомият им вид. На дъно се хваща със здрава макара и телескоп от среден клас. За монтаж две куки са добър избор, като едната се връзва под тежестта, а другата на 40 см от нея. За основно влакно, размера от 0,35 е подходящ, защото рибките не се плашат от него. В избора на куки, трябва да се съсредоточи около №7 и до №4, цвета е бял, а здравината по-дебела. С къси куки, свалянето на лихнуса е трудно, поради здравия захап. Засичане на лихнус става веднага при кълване, защото изчакването може да усложни залавянето…
Риба Лин е от рода шарани. Тя е сред редките представители на това семейство и това я прави рядък вид при улов, а в заведения и ресторанти почти не може да се намери. Характерно за лина е сплесканото и изгърбено тяло, здрави и дребни люспи покрити със слуз. Това покритие е ценно, защото служи за защита срещу други водни обитатели и има лековити качества. Характеристиките му дават голяма преднина и го правят труден за залавяне и от хората. Мъжките представители, за разлика от женските имат красиви и правилни перки. На цвят лина е зелен, по гърба е в тъмно, а страните му са лъскави и светли. Коремът също е бляскав, а перките са в жълтеникаво кафяво. Устата на лина е с мустачета, а очите му са червени. На размери достига до 50, понякога 60 см и тежи над 6 кг. Линът обитава язовири, заливи със застояла вода, гьолове, мързелива риба…
Кротушка е вид риба от семейство шаранови. В зависимост от местата, които обитава се определя и външността й, размер и краски. На големина кротушката достига до 20 см и тежи до 100 гр. Сред най-улавяните риби са тези с размери между 12 и 15 см. Кротушката има вретеновидна форма с жълти и зелени краски. Понякога цвета и се прелива към сивкав или маслинен цвят. Тялото й е в големи люспи, тъмни ивици в черни, тъмнокафяви или синкави нюанси. Главата на кротушката е едра с едри очи и уста в долния край, с по един мустак. Външността и формите и наподобяват тези на дънните риби, но обитава плитките места. По дъна с чакълесто или глинесто покритие може да се види понякога. Кротушката живее и се движи на стада. Лесно се хваща на захранка и примамка, дневна риба е и се храни през деня и привечер. За стръв на кротушата се ползва…
Семейство костурови е доста мащабно, а към него се отнася главния представител Костур. Тази риба обитава и българските водоеми, като има способността бързо да се адаптира в различни води. Най-срещана е във води с големи количества на пъстърва. Ловува през деня и живее в стада. По размери Костур достига 60 см в дължина и тежи до 5 кг. Големината му обаче много зависи от начина на живот. Факта, че е хищник, често се оказва решаващ за богатството и разнообразието на воден свят, на местата, където той се намира. Характерно за вида и формите на Костура е сплесканото в страни високо тяло. Сиви, зелени или кафяви до тъмно сини краски обагрят гърба, а в страните прелива от светли към тъмни ивици. За по-едрите екземпляри са характерни оформяне на известни гърбици. Люспите са дребни, твърди и здраво захванати за тялото. Главата на костура е малка, а устата голяма и пълна с дребни…
Каракудата е вид шаран от семейството, но със съществени разлики. По нашите водоеми е позната главно златната обикновена каракуда, следвана от популярността на сребърна каракуда. Обитава езера, но е лесно приспособима към различни води, дори такива със слаба концентрация на кислород. Реки, язовири, гьолове, мъртвици, блата, дори локви са местата, където се намира каракуда. Водоеми със силни течения, обаче не се харесват на този тип риба. От гледна точка на топлината на водоемите, каракудата няма специални изисквания. Може да обитава едновременно и топли такива и по-студени. Любопитен е факта, че наблюдавана с години в даден водоем, след време може напълно да се изгуби, сякаш се стопява. Характерни размери за златната каракуда са дължина от 40 см и 1,5 кг, а за сребристата 45 см и 3 кг. Златиста каракуда има характерно сплескано тяло, разтегнато на ширина, по гърба е обагрена в златисти ивици, а основната краска е бронзова. По тялото…
Страница 1 от 2

Вход